Sorry for interrupting, but there is something we need to tell you...

We have updated our Cookie Policy to reflect changes in the law on cookies. This website uses cookies to maximize your experience and help us to understand how we can improve it. To find out more click here.

Cookies are text files containing small amounts of data which are downloaded to your computer, or other device, when you visit a website. Cookies allow us to recognize your computer and improve your experience on our website. Some cookies are also necessary for the technical operation of our website. Please read our Cookie Policy which provides important information about the cookies we use, how we use them and how they can be deleted. Please remember that deleting cookies may affect your experience of our website.

Show less.

World of Adventures™

January 04, 2018

Preliminära försäljningssiffror oktober - december 2017

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden oktober till december 2017 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 356 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 93 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2016. För helåret 2017 prognosticerar G5 intäkter om cirka 1,135 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 120 procent relativt jämförbara siffror för 2016.

Vlad Suglobov, G5:s VD, kommenterar: "Fjärde kvartalet har med sina säsongsegenskaper gett oss nya möjligheter att växa vår användarbas och våra intäkter. Såsom det fjärde kvartalet 2016 har vi därför ökat våra marknadsutgifter till nya nivåer, betydligt högre än vad vi tidigare haft. Och precis som för ett år sedan visar den efterföljande sekventiella tillväxten om 33% att det var rätt beslut vid rätt tidpunkt. Som vi tidigare sagt är det fjärde och det första kvartalet historiskt sett de starkaste tillväxtkvartalen för G5 och vi ser nu fram emot att se hur intäkterna i det första kvartalet 2018 utvecklas till följd av ökningen av marknadsutgifter i det fjärde kvartalet."

Bolagets bokslutskommuniké för 2017 kommer publiceras den 16 februari 2018.

Omklassificering marknadssegment
G5 Entertainment (G5EN.ST) har per den 2 januari 2018 omklassificerats från Small Cap till Mid Cap efter en årlig översyn på Nasdaq OMX Stockholm. Mid Cap-klassificeringen är för företag som under mätperioden har ett genomsnittligt börsvärde överstigande 150 MEUR under 2 efterföljande år, eller 225 MEUR vid ett tillfälle, varav den senare var fallet för G5. G5 ser positivt på uppgraderingen och fortsätter vara fokuserade på att fortsätta bolagets positiva utveckling.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF