World of Adventures™

December 21, 2020

G5 Entertainment lanserar sitt nya F2P-spel Mayor Match

G5 Entertainment tillkännager idag lanseringen av sitt nya F2P Match-3-pusselspel, Mayor Match. Spelet är för närvarande endast tillgängligt i Apple App Store.

I Mayor Match kan spelarna utveckla en hel stad genom att konstruera och uppföra byggnader på det som i spelets början bara är en tom yta. Spelarna bygger upp sin drömstad genom att bygga hus, industribyggnader, gårdar, köpcentra och transportsystem, samtidigt som de skapar bra levnadsvillkor för invånarna. Medan spelarna tar sig fram igenom tusentals olika match 3-nivåer kan de njuta av en kombination av stadsbyggande och ett spännande match 3-spel.

Som i alla nyutvecklade spel från G5 är nätverket G5 Friends, som gör det möjligt att spela tillsammans med vänner, integrerat i Mayor Match redan från start.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com

PDF

December 04, 2020

Stefan Lundborg kommer tills vidare inte att deltaga i styrelsearbete i G5

Stefan Lundborg har tillsammans med ordförande i styrelsen för G5 Entertainment AB (publ) kommit till slutsatsen att Stefan inte kommer att deltaga i styrelsens arbete till dess att mer information kan inhämtas.

G5 Entertainments oberoende styrelseledamot Stefan Lundborg utreds av Ekobrottsmyndigheten (EBM) för misstanke om insiderbrott. G5 Entertainment har i nuläget ingen ytterligare information men samarbetar fullt ut med åklagare och EBM i deras utredning. Styrelsen vill förtydliga att inga ytterligare representanter från bolaget är misstänkta för olovligt agerande och inte heller bolaget är misstänkt på något sätt.

Till dess att mer information kan hämtas in för att klargöra situationen har Stefan Lundborg tillsammans med ordförande i styrelsen nu på morgonen kommit till slutsatsen att Stefan inte kommer att deltaga i styrelsens arbete.

Ytterligare information lämnas till marknaden när så erfordras men i övrigt lämnar bolaget inga ytterligare kommentarer så länge utredningen pågår.

Vid ytterligare frågor kontakta:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

November 05, 2020

Delårsrapport januari - september 2020

Juli - september 2020

"Ytterligare ett starkt kvartal ligger bakom oss och, med tanke på de stora framgångar vi nådde redan under första halvåret, säger det ganska mycket. Även om det tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt och pandemirestriktionerna lättade i många länder, fortsatte G5:s strategi att skapa tillväxt baserad på utvecklingen av egna spel för vår kärnpublik av vardagsspelare att löna sig. Det ledde till att vi noterade en rekordhög lönsamhet, både i absoluta tal och i relativa termer", säger Vlad Suglobov, VD för G5 Entertainment. "Vår marginal (EBIT) nådde under årets tredje kvartal en ny rekordnivå på 16,1 procent. G5:s egna spel, och särskilt den nya generationen titlar, fortsatte att stimulera tillväxten under perioden och det senaste kvartalet återspeglar den hävstång som vår affärsmodell har för ökade marginaler."

 • Intäkter för perioden var 332,4 (301,5) MSEK, en ökning med 10 procent jämfört med samma period 2019.
 • Bruttomarginalen minskade till 59% (64%). Bruttomarginalen för jämförelseperioden påverkades positivt av höga marknadsföringskostnader för licensierade spel.
 • Rörelseresultatet för perioden var 53,7 (-2,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 48,5 (-3,4) MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 5,59 (-0,38) SEK.
 • Kassaflödet uppgick till 32,1 (3,9) MSEK. Kassaflödet påverkades positivt av skattebetalningar 40,3 (7,2) MSEK och negativt av återbetalning av det kortfristiga lånet på -41,8 (0,0) MSEK.
 • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 6,8 miljoner, en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 212,4 tusen, en minskning med 5 procent och det genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,7 miljoner, en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) uppgick 60,2 USD, en ökning med 31 procent jämfört med samma period föregående år.

Vid ytterligare frågor kontakta:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

October 26, 2020

G5 Entertainment publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet den 5 november 2020

G5 Entertainment AB, en av de ledande europeiska utvecklarna och utgivarna av mobilspel, publicerar sitt finansiella resultat för tredje kvartalet 2020 torsdagen den 5 november klockan 07.30.

Rapporten presenteras av vd Vlad Suglobov och finanschef Stefan Wikstrand i samband med en telefonkonferens med start klockan 08:00. Telefonkonferensen direktsänds via webb och följs av en frågesession.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen använd följande telefonnummer:
Sverige: + 46 (0) 8 505 583 73
Storbritannien: + 44 (0) 3333 009 274
USA: + 1 844 625 1570

För att följa webbsändningen, använd följande länk: https://tv.streamfabriken.com/g5-entertainment-q3-2020

Webbsändningen kommer, efter presentationens slut, att finnas tillgänglig på G5 Entertainments webbplats https://www.g5e.com/corporate/report/2020

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

October 02, 2020

G5 Entertainment lanserar det nya spelet Sheriff of Mahjong globalt

G5 Entertainment tillkännager idag lanseringen av sitt nya F2P Mahjong Solitaire-spel Sheriff of Mahjong, som nu finns globalt tillgängligt via Apple App Store, Amazon Appstore, Google Play och Microsoft Windows Store.

I Sheriff of Mahjong får spelarna resa tillbaka i tiden till en stad i den gamla Vilda västern, med uppdraget att återuppbygga den till dess forna glans. I spelet utmanas de av en kombination av stadsuppbyggnad och klassiskt brädspel, tillsammans med en intrig som handlar om den tuffa verkligheten i Vilda västern. Samtidigt som spelarna tar sig genom tusentals mahjongnivåer kan de njuta av byggnader och landmärken inspirerade av Vilda västens historia och många berättelser.

Som i alla nyutvecklade spel från G5 är nätverket G5 Friends, som gör det möjligt att spela tillsammans med vänner, integrerat i Sheriff of Mahjong redan från start.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com

PDF

September 24, 2020

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i G5 Entertainment AB (publ)

I enlighet med beslut vid årsstämman 2020 har en valberedning utsetts bestående av representanter för de fem största aktieägarna vid utgången av augusti 2020.

Valberedningen består av följande ledamöter:

 • Jeffrey Rose (representerar Wide Development Limited)
 • Petter Nylander (representerar Purple Wolf Limited)
 • Tommy Svensk (representerar Tommy Svensk)
 • Sergey Shults (representerar Proxima Limited)
 • Markus Lindqvist (representerar Aktia Asset Management)

Valberedningen kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde.

Aktieägare som önskar ge förslag till G5 Entertainment valberedning kan göra så per brev till G5 Entertainment AB (publ), Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, eller per e-mail till nomination@g5e.com. Notera att förslag måste mottagas av valberedningen senast den 1 februari 2021.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

September 11, 2020

G5 Entertainment lanserar det nya spelet Pyramid of Mahjong globalt

G5 Entertainment tillkännager lanseringen av sitt nya F2P mahjongspel, Pyramid of Mahjong, som nu finns tillgängligt globalt i Amazon Appstore, Google Play och Microsoft Windows Store, och snart i Apple App Store.

I Pyramid of Mahjong får spelarna resa tillbaka i tiden till en bosättning vid Nilens delta för att hjälpa en farao att återuppbygga en förstörd civilisation till sin tidigare storhet. Spelet innehåller en unik blandning av stadsmiljöer och klassiska brädspel, allt i en historia full av spännande intriger. Medan spelarna tar sig genom tusentals nivåer där olika brickor ska matchas ihop, kan de njuta av vackra omgivningar inspirerade av det forna Egypten, något som ger dem ny och spännande upplevelse inom Solitaire-genren.

Som i alla nyutvecklade spel från G5 är nätverket G5 Friends, som gör det möjligt att spela tillsammans med vänner, integrerat i Pyramid Mahjong redan från start.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

August 31, 2020

Förändring i antal aktier och röster i G5 Entertainment AB (publ) den 31 augusti 2020

Under augusti månad har 2 500 nya aktier emitterats med anledning av teckning inom ramen för utgivna teckningsoptioner under personaloptionsprogram antaget vid ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2016.

Under augusti månad har också 178 000 aktier indragits i enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma den 8 juni 2020.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 9 105 850, fördelat på 8 845 850 stamaktier och 260 000 c-aktier.

Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och c-aktierna till en tiondels röst (1/10) vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår per dagens datum till 8 871 850 röster.

Bolaget innehar 165 850 stamaktier och 260 000 c-aktier. C-aktierna är utfärdade och innehas som en del i pågående prestationsaktieprogram. Aktier som innehas av bolaget representerar 4,69% av kapitalet och 2,16% av rösterna.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

August 28, 2020

G5 Entertainment lanserar spelet Sherlock: Hidden Match-3 Cases i Ryssland – Global lansering kommer inom kort

G5 Entertainment tillkännager idag lanseringen av sitt nya F2P gömda objekt/match-3 pusselspel Sherlock: Hidden Mach-3 Cases, som nu finns tillgängligt via Apple App Store, inledningsvis enbart i Ryssland. Spelet kommer inom kort att lanseras stegvis i samtliga länder och på samtliga plattformar.

I Sherlock: Hidden Match-3 Cases får spelarna delta i ett spännande detektiväventyr inspirerat av den legendariska detektivserien Sherlock Holmes. I det äventyrsfyllda spelet får de hjälpa till att återställa originalhistorierna genom att lösa komplicerade match-3-pussel, leta upp dolda objekt och genomföra spännande uppdrag. Samtidigt som spelarna letar efter ledtrådar i olika undersökningar, kan de njuta av färgstarka miljöer och personer från välkända romaner som Baskervilles hund, Alice i Underlandet, Trollkarlen från Oz och många andra klassiker.

Som i alla nyutvecklade spel från G5 är nätverket G5 Friends, som gör det möjligt att spela tillsammans med vänner, integrerat i Sherlock: Hidden Match-3 Cases redan från start.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, 076-0011 115
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com

PDF

August 13, 2020

Delårsrapport januari - juni 2020

April - juni 2020

"När jag stannar upp och ser tillbaka på de framgångar som G5 nådde under andra kvartalet är jag stolt över att se hur vår nya generation av spel bidrog till snabbt växande intäkter och högre marginaler. Restriktionerna som följde på coronaviruset bidrog under kvartalet, men skyndade bara på det oundvikliga". säger Vlad Suglobov, VD för G5 Entertainment. "Intäkterna från vår portfölj av egna spel ökade med över 90 procent under andra kvartalet och med 43 procent jämfört med första kvartalet. Andelen intäkter från våra egna spel fortsatte att öka även i juli. Tillväxten, i kombination med en mer effektiv marknadsföring, hjälpte oss att öka vår EBIT-marginal under perioden."

 • Intäkterna för perioden uppgick till 376,3 (297,3) MSEK, en ökning med 27 procent jämfört med samma period 2019.
 • Bruttomarginalen ökade till 57% (55%) primärt beroende på att en större andel av intäkterna kommer från egna spel.
 • Rörelseresultatet för perioden var 44,8 (18,7) MSEK, en ökning med 139 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet påverkades negativt med -9,3 (0,6) MSEK primärt på grund av omvärdering av operativa tillgångar och skulder i samband med försvagningen av USD. Justerat för dessa omvärderingar uppgick EBIT till 54,1 MSEK (18,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 39,3 (16,9) MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 4,43 (1,88) SEK.
 • Kassaflödet uppgick till -50,6 (-15,4) MSEK. Kassaflödet påverkades negativt av skattebetalningar på Malta uppgående till -52,1 MSEK (-29,2), utdelning -21,9 MSEK (-22,5) och återköp av aktier -49,5 MSEK (0,0). Kassaflödet påverkades positivt av det kortfristiga lånet 41,8 MSEK (0,0).
 • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 7,1 miljoner, en ökning med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 227,6 tusen, en ökning med 3 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,8 miljoner, en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 57,4 USD, en ökning med 23 procent jämfört med samma period föregående år.

Vid ytterligare frågor kontakta:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

June 09, 2020

Styrelsen i G5 Entertainment nyttjar bemyndigande för återköp av egna stamaktier

Styrelsen för G5 Entertainment AB (publ) ("Bolaget" eller "G5 Entertainment") har beslutat att inleda återköp av stamaktier genom bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 8 juni 2020. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier eller att använda återköpta aktier vid reglering av Bolagets långsiktiga incitamentsprogram vilket innebär en lägre framtida utspädning.

Återköp av stamaktier får ske, vid ett eller flera tillfällen, fram till slutet av nästkommande årsstämma i Bolaget, dock får innehavet av aktier vid var tid inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i Bolaget. Till följd av att Bolaget vid utfärdandet av denna pressrelease redan innehar 260 000 egna C-aktier och 273 850 stamaktier, får Bolaget återköpa maximalt 394 825 stamaktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet för Bolagets aktier, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

G5 Entertainment har instruerat ABG Sundal Collier AB att genomföra återköp för Bolagets räkning.

Bolaget innehar vid offentliggörandet av detta pressmeddelande 260 000 egna C-aktier och 273 850 stamaktier, motsvarande 5,75 procent av totalt antal aktier i Bolaget.

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

June 08, 2020

Kommuniké från årsstämma 2020 i G5 Entertainment AB (publ)

Årsstämma i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a i Stockholm den 8 juni 2020.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander. På grund av reserestriktioner till följd av covid-19 deltog VD Vlad Suglobov via video och gav en presentation av verksamhetsåret 2019 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter och ersättning till styrelsen

Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Petter Nylander, Jeffrey Rose, Vlad Suglobov (tillika VD), Johanna Fagrell Köhler och Stefan Lundborg. Marcus Segal valdes till ny styrelseledamot. Stämman utsåg Petter Nylander till styrelsens ordförande. 

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 450 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Härutöver beslutade stämman att arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i bolagets revisionsutskott och ersättningsutskott. Arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och 50 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet och arvode till ordföranden i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor och 30 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna om 2,50 kronor per aktie, totalt 22 553 375 kronor och att resterande medel, 145 432 625 kronor skulle balanseras i ny räkning. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden den 15 juni 2020.

Ansvarsfrihet

Stämman beslöt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Revisor

PwC valdes till revisionsbolag med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas enligt löpande och godkänd räkning.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedningens sammansättning.

Ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda

Det beslutades att införa ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda i Bolaget och dess dotterbolag ("LTIP 2020"). Programmet är aktiebaserat och omfattar sammanlagt cirka 140 personer. Intjänandeperioden uppgår till cirka 3 år. Efter intjänandeperiodens utgång kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas stamaktier i Bolaget förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier inom ramen för LTIP 2020 förutsätter att deltagarna förblir anställda hos bolaget eller något av dess dotterbolag under hela intjäningsperioden. Därutöver fordras att vissa prestationsmål uppnåtts avseende utvecklingen av totalavkastningen på bolagets stamaktie ("TSR"). För att tilldelning ska äga rum måste TSR överstiga 95 procent under intjäningsperioden, motsvarande 25 procent per år. Maximal tilldelning utgår om TSR uppnår eller överstiger 205 procent för hela intjäningsperioden, motsvarande 45 procent per år.

Maximalt 160 000 stamaktier får tilldelas deltagarna i LTIP 2020, vilket skulle motsvara en utspädningseffekt om cirka 1,77 procent. De totala kostnaderna för LTIP 2020 beräknas vid maximal tilldelning uppgå till cirka 10 395 823 kronor.

Syftet med LTIP 2020 är att möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, att öka engagemanget och motivationen för programmets deltagare samt att stärka deltagarnas band till G5-koncernen och dess aktieägare.

För att säkerställande av leverans av aktier inom ramen för LTIP 2020 beslutades, i enlighet med vad som följer nedan, bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i LTIP 2020.     

Prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för VD

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att även bolagets VD, tillika styrelseledamot, ska erbjudas att delta i LTIP 2020. VD får tilldelas maximalt 10 000 aktier av sammanlagt 160 000 aktier som erbjuds under LTIP 2020.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen under tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital genom emission av högst 160 000 C-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i LTIP 2020.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, för under till tiden intill slutet av nästkommande årsstämma att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna C-aktier. Förvärv får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med den föreslagna förvärvsmöjligheten är säkerställa leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2020.

Överlåtelse av egna stamaktier

Stämman beslutade om överlåtelse av högst 160 000 stamaktier i Bolaget (eller det högre antal stamaktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder). Stamaktierna ska överlåtas vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2020 som enligt dess villkor har rätt att erhålla stamaktier i Bolaget samt i övrigt i enlighet med villkoren för LTIP 2020. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2020.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av stamaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Antalet stamaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna stamaktier enligt vissa bestämda villkor. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier.

Återköp av teckningsoptioner under optionsprogram 2017/2020

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att till gällande marknadsvärde återköpa teckningsoptioner som emitterats enligt beslut av årsstämman 2017.

Beslut om bolagsordningsändring

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier som återköpts, med stöd av det bemyndigande som årsstämman 2019 lämnat styrelsen. Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av 17 800 kronor genom indragning av 178 000 aktier.

Stämman beslutade vidare om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp motsvarande 17 800 kronor, vilket motsvarar det belopp som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt stycket ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital.

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

PDF

June 05, 2020

G5 Entertainment lanserar Jewels of Egypt: Match Game

G5 Entertainment tillkännager idag lanseringen av sitt nya F2P Match-3 pusselspel Jewels of Egypt, som nu finns tillgängligt via Apple App Store, Amazon Appstore, Google Play och Microsoft Windows Store. 

I Jewels of Egypt får spelarna resa tillbaka i tiden till de gamla bosättningarna vid Nilens delta för att hjälpa farao att återställa och bygga ett egyptiskt imperium med ståtliga pyramider, tempel, palats och obelisker. I en unik kombination av utmaningar när det gäller stadsuppbyggnad och Match-3, får spelarna njuta av ett äventyr fullt av intriger, historiska händelser, berättelser och myter inspirerat av den färgglada och livliga miljön i det antika Egypten.

Som i alla nyutvecklade spel från G5 är nätverket G5 Friends, som gör det möjligt att spela tillsammans med vänner, integrerat i Jewels of Egypt redan från start.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, 076-0011 115
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com

PDF

May 19, 2020

G5 Entertainment lanserar Crime Mysteries Match 3 i Kanada

G5 Entertainment tillkännager idag lanseringen av det nya F2P-pusselspelet Crime Mysteries Match 3 som inledningsvis finns tillgängligt via Apple App Store i Kanada.

Det nya Match 3 pusselspelet innehåller pussel på tusentals olika nivåer och målet är att klara upp mordmysterier och återupprätta lag och ordning i Los Angeles. Här får spelarna både ett fängslande spel och en spännande intrig där de undersöker mystiska brott och möter spännande personer. Samtidigt som detektivkunskaperna utmanas när spelarna får genomföra svåra mordplatsundersökningar och knäcka svårlösta fall, kan de njuta av fantastisk grafik och av scenerier och landmärken med inspiration från Los Angeles.

Precis som i alla nyutvecklade spel från G5 är nätverket G5 Friends, som gör det möjligt för alla spelare att spela tillsammans med sina vänner, redan från början integrerat i Crime Mysteries Match 3.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com

PDF

May 10, 2020

Kallelse till årsstämma

Kallelse har idag utfärdats till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680-8878. Årsstämman hålls måndagen den 8 juni 2020 kl. 08.30 på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 08.00.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som som görs av Euroclear Sweden AB måndagen den 1 juni 2020
 • senast tisdagen den 1 juni 2020, före kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Birger Jarlsgatan 18, 3tr, 114 51 Stockholm eller per e-post agm@g5e.se

Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats, http://www.g5e.se/corporate. Den skickas också utan kostnad med post till de aktieägare som kontaktar bolaget på något av ovan angivna sätt och begär att få kallelsen per post samt uppger sin postadress.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO +46 76 00 11 115

PDF

May 05, 2020

Delårsrapport januari - mars 2020

Januari - mars 2020

–Covid-19-pandemin har inneburit ett unikt och utmanande kvartal för företag runt om i världen. Vi har förmånen att kunna säga att G5 fortsatt att leverera i enlighet med sin strategi under årets första tre månader då vi, genom ett aktivt ledarskap och vår diversifierade spelportfölj, levererade en både hållbar och lönsam tillväxt. I mars såg vi en stark ökning av det totala antalet nedladdningar för vår spelportfölj. Som jag nämnde tror vi att det är kopplat till införandet av karantänsbestämmelser i många av de länder runt om i världen där våra spel är tillgängliga. Ökningen är ganska betydande, som mest såg vi en ökning på över 50 procent från en vecka till nästa, och hittills ser lyftet uthålligt ut, vilket ger bra signaler inför andra kvartalet, säger Vlad Suglobov, VD för G5 Entertainment

 • Intäkterna för perioden uppgick till 312,0 (306,1) MSEK, en ökning med 2 procent jämfört med samma period 2019.
 • Rörelseresultatet för perioden var 38,8 (39,9) MSEK, en minskning med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet påverkades positivt med 10,0 (0,5) MSEK från valutakursförändringar på rörelsefordringar och skulder relaterade till den förstärkta USD.
 • Resultat efter skatt uppgick till 33,5 (35,9) MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 3,72 (3,99) SEK.
 • Kassaflödet uppgick till 30,1 (-0,5,) MSEK.
 • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 6,3 miljoner, en minskning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 213,3 tusen, en minskning med 14 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,7 miljoner, en minskning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) nådde 50,7 USD, en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år.

Vid ytterligare frågor kontakta:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

April 30, 2020

G5 Entertainment lanserar Hawaii Match-3 Mania i Kanada och Australien

G5 Entertainment tillkännager idag lanseringen av det nya F2P-pusselspelet Hawaii Match-3 Mania, som inledningsvis finns tillgängligt via Apple App Store i Kanada och Australien.

I Hawaii Match-3 Mania får spelaren reparera och designa om en strandvilla som blivit förstörd i en orkan på det tropiska Hawaii. I spelet kan de njuta av en unik blandning av Match-3 pussel och utmaningar inom byggnads- och designtänk. Samtidigt möter spelarna en engagerande handling när de får inreda och dekorera rummen och renovera fastigheten på den pittoreska paradisön.

–Nu när viruset Covid-19 finns runt omkring oss alla har vi, för att kunna ge våra spelare så mycket underhållning som möjligt i dessa svåra tider, försökt tidigarelägga lanseringen av några av våra nya spel. Vi ser att antalet nedladdningar ökar och det visar att många letar efter underhållning. G5:s uppdrag är att leverera just det till våra spelare, säger G5:s vd Vlad Suglobov.

Precis som i alla nyutvecklade spel från G5 är nätverket G5 Friends, som gör det möjligt för alla spelare att spela tillsammans med sina vänner, redan från början integrerat i Hawaii Match-3 Mania.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com

PDF

April 10, 2020

G5 Entertainment med i kampanjen #PlayApartTogether

G5 Entertainment har inlett ett samarbete med sina kollegor inom spelbranschen för att bidra till att föra ut Världshälsoorganisationen, WHO:s, budskap om hur spridningen av viruset Covid-19 kan minskas. I den gemensamma kampanjen #PlayApartTogether uppmuntras spelarna att följa WHO:s riktlinjer och anpassa sig till rutiner som skyddar både deras egen och deras familjers hälsa - och i förlängningen även samhället i stort - från viruset.

–Spelande kan göra gott, och det har varit vår vision sedan G5 startade för snart 20 år sedan. Våra F2P-pusselspel ger nöje och underhållning åt miljoner spelare varje månad. Vi vet att när stressnivån är hög, så letar våra spelare efter sätt att få kontakt med andra spelare och för att, om än bara för en kort stund, kunna koppla bort verkligheten.

–Den återkoppling vi får på våra spel gör att vi kan öka vår förmåga att skapa spel som underhåller och utmanar våra spelare när det gäller både logisk skicklighet och pusselfärdigheter. Just nu är det tuffa tider för oss alla, men genom att vara med i #PlayApartTogether kan vi ta en del av vårt ansvar. Att vi vet att våra spel kan hjälpa människor att gå vidare i en svår situation är den bästa belöningen för oss som spelutvecklare, säger Vlad Suglobov, vd för G5 Entertainment.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com

PDF

March 27, 2020

G5 lanserar Jewels of The Wild West för global förhandsbeställning

G5 Entertainment meddelar att det nya match-3 spelet Jewels of The Wild West nu är tillgängligt för förhandsbeställning genom Apple App Store.

Spelet är en unik kombination av stadsbyggnad och Match-3. Spelet innehåller tusentals Match-3 nivåer med syftet att återställa och rekonstruera Colinstown, en orolig utpost i vilda västern. I det här spelet kan spelare njuta av en fängslande historia och engagera sig i stadens karismatiska innevånare i en äventyrsfylld stad inspirerad av vilda västerns historia och berättelser.

Nätverket G5 Friends, som gör det möjligt för alla spelare att spela tillsammans med sina vänner är, precis som i alla nyutvecklade spel från G5, redan från början integrerat i Jewels of the Wild West.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com

PDF

March 27, 2020

Styrelsen i G5 Entertainment nyttjar bemyndigande för återköp av egna stamaktier

Styrelsen för G5 Entertainment AB (publ) ("Bolaget" eller "G5 Entertainment") har beslutat att inleda återköp av stamaktier genom bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 8 maj 2019. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt ge Bolaget möjlighet att överlåta aktier i samband med företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier. 

Återköp av stamaktier får ske, vid ett eller flera tillfällen, fram till slutet av nästkommande årsstämma i Bolaget den 8 juni 2020, dock får innehavet av aktier vid var tid inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i Bolaget. Till följd av att Bolaget redan innehar 260 000 egna C-aktier, får Bolaget återköpa maximalt 668 135 stamaktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet för Bolagets aktier, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

G5 Entertainment har instruerat ABG Sundal Collier AB att genomföra återköp för Bolagets räkning. 

Bolaget innehar vid offentliggörandet av detta pressmeddelande 260 000 egna C-aktier och 0 stamaktier, motsvarande 2,8 procent av totalt antal aktier i Bolaget. 

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115 

PDF

March 10, 2020

G5 återigen ett av Europas mest snabbväxande bolag

För fjärde året i rad är G5 Entertainment, enligt Financial Times rapport FT1000 2020, ett av Europas mest snabbväxande bolag.

Rapporten som publiceras av Financial Times i samarbete med den världsledande statistikportalen, Statista, listar de bolag i 31 europeiska länder som har uppnått den högsta tillväxten i intäkter mellan åren 2015 och 2018.

"Det är ett privilegium för oss att återigen få vara med på FT1000-listan och få ett erkännande för den fantastiska tillväxt vi har uppnått genom åren. G5 har tidigare nominerats sex år i rad till Deloitte Technologys lista Fast 50 och listades nyligen av Placera på andraplatsen i listan över årtiondets bästa aktier. Dessa placeringar påvisar värdet av långsiktig tillväxt och värdeskapande. Det visar att vår affärsmodell där vi bygger långsiktigt värde genom vår spelportfölj fungerar som den ska. Våra spel tillhandahåller billig underhållning till våra miljontals månatliga spelare, underhållning som tryggt kan åtnjutas i spelarnas hem. Med den trend som våra egenutvecklade spel visade i slutet av föregående år, stark start på innevarande år samt fem nya spel för som ska lanseras under året vi väl förberedda för att fortsätta leverera på vår strategi under de kommande åren." säger G5: s vd Vlad Suglobov i en kommentar.

Den senaste FT1000-listan med Europas snabbast växande bolag finns att ladda ner på
https://www.ft.com/reports/europes-fastest-growing-companies

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com

PDF

February 12, 2020

Bokslutskommuniké 2019

Oktober - december 2019

"2019 var ett viktigt år för G5. Vi fortsatte att leverera enligt vår strategi för en hållbar, sund och egenfinansierad utveckling av bolaget. Vi nådde vårt mål genom att vara lönsamma och genom ett positivt kassaflöde. Det är en grund som ger oss möjlighet att både ta och hantera väl avvägda affärsrisker. Den inställningen har gett den kraftiga tillväxt som vi har haft under de gångna tio åren." säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment. "I det fjärde kvartalet växte våra egna spel med åtta procent jämfört med föregående år och i januari med nästan 30 procent jämfört med föregående år, en tillväxt driven av spelet Jewels of Rome, som lanserades i juni 2019. 2020 kommer att bli ett spännande år för oss med många nya spel som nyligen lanserats och flera andra på väg in på marknaden. 2019 handlade om att optimera våra stora utvecklingsteam, 2020 kommer vi att kunna dra nytta av det hårda arbetet."

 • Intäkter för perioden var 328,1 (340,7) MSEK, en minskning med 4 procent jämfört med samma period 2018.
 • Bruttomarginalen ökade till 56% (53%) beroende på att en större andel av intäkterna kommer från egna spel.
 • Rörelseresultatet för perioden var -4,1 (18,6) MSEK, kvartalet var negativt påverkat av nedskrivningar uppgående till -5,7 MSEK och valutakursförändringar på rörelsefordringar och skulder om -4,1 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,4 (17,1) MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var -0,48 (1,90) SEK.
 • Kassaflödet uppgick till 23,8 (40,7) MSEK.
 • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 5,8 miljoner, en minskning med 28 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 215,7 tusen, en minskning med 22 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,6 miljoner, en minskning med 18 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 52,3 USD, en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Styrelsen avser att föreslå en aktieutdelning om 2,5 kronor (2,5) per aktie vilket motsvarar cirka 22,6 (22,5) MSEK.

Vid ytterligare frågor kontakta:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

Sorry for interrupting, but there is something we need to tell you...

We have updated our Privacy Policy and Terms of Service to reflect recent additions to our services and changes in the law. By clicking the “Accept” button, or otherwise continuing to use the Site, you consent to G5’s use of cookies and to the terms of our Privacy Policy and Terms of Service. To find out more click here.

This website uses cookies to maximize your experience and help us to understand how we can improve it. Cookies are text files containing small amounts of data which are downloaded to your computer, or other device, when you visit a website. Cookies allow us to recognize your computer and improve your experience on our website. Some cookies are also necessary for the technical operation of our website. Please read our Privacy Policy and Terms of Service which provides important information about the cookies we use, how we use them and how they can be deleted. Please remember that deleting cookies may affect your experience of our website.

Show less.