World of Adventures™

March 27, 2020

G5 lanserar Jewels of The Wild West för global förhandsbeställning

G5 Entertainment meddelar att det nya match-3 spelet Jewels of The Wild West nu är tillgängligt för förhandsbeställning genom Apple App Store.

Spelet är en unik kombination av stadsbyggnad och Match-3. Spelet innehåller tusentals Match-3 nivåer med syftet att återställa och rekonstruera Colinstown, en orolig utpost i vilda västern. I det här spelet kan spelare njuta av en fängslande historia och engagera sig i stadens karismatiska innevånare i en äventyrsfylld stad inspirerad av vilda västerns historia och berättelser.

Nätverket G5 Friends, som gör det möjligt för alla spelare att spela tillsammans med sina vänner är, precis som i alla nyutvecklade spel från G5, redan från början integrerat i Jewels of the Wild West.

För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com

PDF

March 27, 2020

Styrelsen i G5 Entertainment nyttjar bemyndigande för återköp av egna stamaktier

Styrelsen för G5 Entertainment AB (publ) ("Bolaget" eller "G5 Entertainment") har beslutat att inleda återköp av stamaktier genom bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 8 maj 2019. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt ge Bolaget möjlighet att överlåta aktier i samband med företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier. 

Återköp av stamaktier får ske, vid ett eller flera tillfällen, fram till slutet av nästkommande årsstämma i Bolaget den 8 juni 2020, dock får innehavet av aktier vid var tid inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i Bolaget. Till följd av att Bolaget redan innehar 260 000 egna C-aktier, får Bolaget återköpa maximalt 668 135 stamaktier. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet för Bolagets aktier, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

G5 Entertainment har instruerat ABG Sundal Collier AB att genomföra återköp för Bolagets räkning. 

Bolaget innehar vid offentliggörandet av detta pressmeddelande 260 000 egna C-aktier och 0 stamaktier, motsvarande 2,8 procent av totalt antal aktier i Bolaget. 

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115 

PDF

March 10, 2020

G5 återigen ett av Europas mest snabbväxande bolag

För fjärde året i rad är G5 Entertainment, enligt Financial Times rapport FT1000 2020, ett av Europas mest snabbväxande bolag.

Rapporten som publiceras av Financial Times i samarbete med den världsledande statistikportalen, Statista, listar de bolag i 31 europeiska länder som har uppnått den högsta tillväxten i intäkter mellan åren 2015 och 2018.

"Det är ett privilegium för oss att återigen få vara med på FT1000-listan och få ett erkännande för den fantastiska tillväxt vi har uppnått genom åren. G5 har tidigare nominerats sex år i rad till Deloitte Technologys lista Fast 50 och listades nyligen av Placera på andraplatsen i listan över årtiondets bästa aktier. Dessa placeringar påvisar värdet av långsiktig tillväxt och värdeskapande. Det visar att vår affärsmodell där vi bygger långsiktigt värde genom vår spelportfölj fungerar som den ska. Våra spel tillhandahåller billig underhållning till våra miljontals månatliga spelare, underhållning som tryggt kan åtnjutas i spelarnas hem. Med den trend som våra egenutvecklade spel visade i slutet av föregående år, stark start på innevarande år samt fem nya spel för som ska lanseras under året vi väl förberedda för att fortsätta leverera på vår strategi under de kommande åren." säger G5: s vd Vlad Suglobov i en kommentar.

Den senaste FT1000-listan med Europas snabbast växande bolag finns att ladda ner på
https://www.ft.com/reports/europes-fastest-growing-companies

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115
Vlad Suglobov, CEO, investor@g5e.com

PDF

February 12, 2020

Bokslutskommuniké 2019

Oktober - december 2019

"2019 var ett viktigt år för G5. Vi fortsatte att leverera enligt vår strategi för en hållbar, sund och egenfinansierad utveckling av bolaget. Vi nådde vårt mål genom att vara lönsamma och genom ett positivt kassaflöde. Det är en grund som ger oss möjlighet att både ta och hantera väl avvägda affärsrisker. Den inställningen har gett den kraftiga tillväxt som vi har haft under de gångna tio åren." säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment. "I det fjärde kvartalet växte våra egna spel med åtta procent jämfört med föregående år och i januari med nästan 30 procent jämfört med föregående år, en tillväxt driven av spelet Jewels of Rome, som lanserades i juni 2019. 2020 kommer att bli ett spännande år för oss med många nya spel som nyligen lanserats och flera andra på väg in på marknaden. 2019 handlade om att optimera våra stora utvecklingsteam, 2020 kommer vi att kunna dra nytta av det hårda arbetet."

  • Intäkter för perioden var 328,1 (340,7) MSEK, en minskning med 4 procent jämfört med samma period 2018.
  • Bruttomarginalen ökade till 56% (53%) beroende på att en större andel av intäkterna kommer från egna spel.
  • Rörelseresultatet för perioden var -4,1 (18,6) MSEK, kvartalet var negativt påverkat av nedskrivningar uppgående till -5,7 MSEK och valutakursförändringar på rörelsefordringar och skulder om -4,1 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -4,4 (17,1) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var -0,48 (1,90) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till 23,8 (40,7) MSEK.
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 5,8 miljoner, en minskning med 28 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 215,7 tusen, en minskning med 22 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,6 miljoner, en minskning med 18 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 52,3 USD, en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Styrelsen avser att föreslå en aktieutdelning om 2,5 kronor (2,5) per aktie vilket motsvarar cirka 22,6 (22,5) MSEK.

Vid ytterligare frågor kontakta:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 11 5

PDF

Sorry for interrupting, but there is something we need to tell you...

We have updated our Privacy Policy and Terms of Service to reflect recent changes in the law. By clicking the “Accept” button you consent to G5’s use of cookies and to the terms of our Privacy Policy and Terms of Service. To find out more click here.

This website uses cookies to maximize your experience and help us to understand how we can improve it. Cookies are text files containing small amounts of data which are downloaded to your computer, or other device, when you visit a website. Cookies allow us to recognize your computer and improve your experience on our website. Some cookies are also necessary for the technical operation of our website. Please read our Privacy Policy and Terms of Service which provides important information about the cookies we use, how we use them and how they can be deleted. Please remember that deleting cookies may affect your experience of our website.

Show less.